Informatie

Oprichtingsbijeenkomst “Fotoclub Twente” 18 januari 2014
Na een geslaagde informatiebijeenkomst op 30 november 2013 is er een vervolg gegeven aan het oprichten van een nieuwe Fotoclub in Twente. Op 18 januari 2014 vond de oprichtingsbijeenkomst plaats, waarbij al veel mensen zich als lid hebben aangemeld. Ook hebben 7 leden zich gemeld om te helpen bij het verder uitwerken van de plannen en het oprichten van de Fotoclub.

Eerste Maandbijeenkomst “Fotoclub Twente” 15 februari 2014
De eerste maandbijeenkomst is gehouden op zaterdag 15 februari 2014 in Café Forum te Enschede. Sindsdien wordt elke 3e zaterdag van de maand, een bijeenkomst georganiseerd met maandopdrachten.

Toekomst
In 2014 is bekeken hoeveel interesse er is en bleef om door te gaan en uit te groeien tot een vereniging. Die interesse blijkt overweldigend, gezien de groei van het aantal leden. Na het eerste proefjaar is "Fotoclub Twente" vanaf 18 januari 2015 een vereniging geworden met statuten en een Bestuur. In 2015 zullen we het niveau van de leden verder omhoog brengen, met als doel eventueel lid te worden van de Fotobond om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden die georganiseerd worden. Tevens zullen de activiteiten uitgebried worden, met Clubavonden, fotodagen, bezoeken van exposities, geven van lezingen, inloop dagen enz.

Sinds 2019 zijn wij aangesloten bij de Fotobond, afdeling Twente.

Bestuur Fotoclub Twente
Voorzitter: Ronald Bruinink (ronald@fotoclub-twente.nl)
Secretaris: Eric Veth (eric@fotoclub-twente.nl)
Penningmeester: Conny Larmene (conny@fotoclub-twente.nl)
Ledenadministratie: Eric Veth (eric@fotoclub-twente.nl)

Coördinator Fotobond: Conny Larmene (conny@fotoclub-twente.nl)

Statuten Fotoclub Twente
Statuten: Download 20150118-Statuten-Fotoclub Twente.
Huishoudelijk Regelement: Download 20150118-HHR-Fotoclub Twente.