Lidmaatschap en Contributie 2021

Lidmaatschap "Fotoclub Twente"

Je kunt je aanmelden als lid, voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging. Het lidmaatschap loopt tot het einde van het kalenderjaar waarin je lid bent geworden. Zonder tegenbericht wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, dient dit voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk/per mail te worden doorgegeven via eric@fotoclub-twente.nl.

Kosten Lidmaatschap nieuwe leden:
Bij opgave tussen 1 januari t/m 30 juni; €45,- / heel jaar
Bij opgave tussen 1 juli t/m 31 december; €22,50,- / half jaar

Kosten Lidmaatschap bestaande leden:
€45,- / jaar

Om je aan te melden voor "Fotoclub Twente" kun je bijgevoegd aanmeldformulier voor 2021 downloaden. Na het formulier volledig te hebben ingevuld en ondertekend, kun je het per post, of per mail, versturen naar het adres onderaan het formulier. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst en het verzoek het verschuldigde bedrag over te maken. Hierna ben je lid van "Fotoclub Twente".

Download Aanmeldformulier: lidmaatschap-club-2021

Betaling contributie 2021, leden "Fotoclub Twente"

De contributie voor 2021 blijft €45,- / jaar. Dit bedrag kun je overmaken op rekening
IBAN: NL09 TRIO 0198 0763 98, t.n.v. Fotoclub Twente te Enschede.

Betaling dient te geschieden voor 1 maart 2021.